شما عزیزان میتوانید تمامی ادویه جات حاج محمد جلالی اصلی را از ما تهیه کنید.

ادویه جات حاج محمد جلالی

گرمصاله پلویی حاج محمد جلالی

100 گرم
230 گرم
500 گرم

درحال تامین

۳۴,۹۰۰ تومان۱,۹۹۲,۰۰۰ تومان

ادویه جات حاج محمد جلالی

ادویه جلالی در سال 1306توسط مرحوم حاج محمد جلالی افتتاح شد و با شروع جنگ تحمیلی و کوچ اجباری مجددا بعد از 9 سال توسط پسر ایشان  حاج حسن جلالی که از دوران کودکی و نوجوانی در کنار پدر مشغول آموختن و مورد وثوق پدر بود بازگشایی شد. و امروز ادویه جلالی آمیخته ای از تجربه علم سنتی و مطالعات در زمینه ادویه جات غذایی و دارویی به صورت علمی حرفهایی برای گفتن دارد .